جدیدترین عکس های آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز

جدیدترین عکس های آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز، که بیشتر با نام تراکتورسازی یا به صورت مخفف تراکتور و در بین طرفداران خود به عنوان تیراختور شناخته می‌شود، یکی از پرهوادارترین باشگاه‌های فوتبال در ایران و آسیا است. این تیم در سال ۱۳۴۹ شمسی با حمایت کارخانه تراکتورسازی در شهر تبریز بنیان‌گذاری شد و هم اکنون تحت مسئولیت سپاه عاشورا است

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

جدیدترین عکس های آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  1

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  2

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  3

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  4

 

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 

 

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  5

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  6

 

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 

 

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  7

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  8

 

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

 آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز شماره  9

آرم-و-لوگوی-باشگاه-تراکتورسازی-تبریز

www.dailys.ir_

 

پیشنهاد سایت بزرگ دیلی برای این موضوع :

www.dailys.ir_

جدیدترین عکس های آرم و لوگوی باشگاه تراکتورسازی تبریز

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
31 بازدید