آیا حکم اعدام بابک زنجانی لغو شده است ؟

آیا حکم اعدام بابک زنجانی لغو شده است ؟

%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%b4%d8%af

دیوان عالی کشور حکم اعدام «بابک زنجانی» را لغو کرد.

به گزارش ایسنا، طبق اخبار منتشره، دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی را لغو کرده است.

شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی برای وی حکم اعدام صادر کرد.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع زنجانی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده خرداد ماه سال جاری برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد

آیا حکم اعدام بابک زنجانی لغو شده است ؟

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
61 بازدید