بسیج دانش آموزی چیست


بسيج يكي از عنايات ارزشمند و والاي الهي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است كه به بركت وجود حضرت امام خميني(ره) به امت اسلامي ايران ارزاني شده است و سازمان بسيج دانش آموزي بخشي از اين شجره طيبه و درخت پرثمر و با بركت انقلاب اسلامي است. اكنون كه دشمنان اسلام و انقلاب از تمامي توطئه هاي استكباري خويش نا اميد شده اند، تنها راه مقابله با اين انقلاب شكوهمند اسلامي را مبارزه با فرهنگ و اعتقادات مردم تصور كرده و بيشترين توجه و حمله را به نسل جوان، اين آينده سازان جامعه اسلامي معطوف داشته و با توسل به انواع ترفندها و توطئه هاي فرهنگي، به زعم خود تلاش مي كنند.
تاريخچه و سوابق تشكيل سازمان بسيج دانش آموزي

با صدور فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره) در پنجم آذر ماه سال 1358 مبني بر تشكيل بسيج مستضعفين، پايگاه هاي مقاومت در مساجد، حسينيه ها، ادارات، كارخانه ها، مدارس و… به صورت خود جوش و مردمي شكل گرفت و با واگذاري مسئوليت بسيج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسلامي، پايگاه هاي مقاومت بسيج در مدارس هم چون ديگر اقشار بسيج براي جذب، آموزش و اعزام دانش آموزان واجد شرايط به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل فعال شدند كه در اين ميان نقش معلمان و فرهنگيان شجاع بسيجي ستودني است. در دوران هشت ساله دفاع مقدس بيش از 550 هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مكرر به جبهه ها اعزام شدند كه در اين ميان بيش از 36000 نفرشهيد و مفقود الاثر و 2853 جانباز و 2433 آزاده تقديم دفاع از انقلاب اسلامي و ارزش هاي اسلامي نموده اند. با انسجام واحد بسيج مستضعفين و شكل گيري ساختار و تشكيلات آن، دفتر بسيج دانش آموزي به عنوان رده اي مستقل در واحد بسيج مستضعفين ايجاد شد و با شكل گيري معاونت اقشار در بسيج بعنوان بسيج دانش آموزي به ادامه فعاليت خود پرداخت. در سال 1363 با تصويب تبصره 2 از ماده يك قانون نظام وظيفه كشوري كه به موجب آن وزرات آموزش و پرورش موظف گرديد با هماهنگي و همكاري واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آموزش آمادگي دفاعي را براي دانش آموزان اجرا نمايد، پايگاه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي در مدارس از استحكام بيشتر برخوردار گشت. با توسعه واحد بسيج مستضعفين از سطح يك معاونت در ستاد مركزي سپاه به يك نيروي مستقل با عنوان نيروي مقاومت بسيج سپاه، بسيج دانش آموزي نيز به عنوان يك مديريت مستقل در مجموعه ستاد نيرو تشكيل و به كار خود ادامه داد. در سال 1371 با تلاش مديريت مستقل بسيج دانش آموزي، ستاد ايثارگران وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشي آن وزرات توافق نامه اي تنظيم و به امضاي فرمانده نيروي مقاومت بسيج و وزير آموزش و پرورش رسيد. با امضاي اين توافق نامه و ابلاغ به رده هاي ذيربط دو دستگاه و تشكيل كميته هاي هماهنگي در سطوح مركز، استان و شهرستان، تحركي وسيع در تقويت و گسترش بسيج دانش آموزي به وجود آمد به گونه اي كه در پايان سال تحصيلي 74-73 بيش از 12 هزار دفتر بسيج دانش آموزي در مدارس راهنمايي و متوسطه كشور تشكيل شده و نزديك به 5/1 ميليون نفر دانش آموز به عضويت بسيج دانش آموزي در آمدند. در سال 1373 با ابلاغ سردار فرمانده محترم كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و به منظور به كارگيري توان مجموعه معاونت هاي نيروي مقاومت بسيج در امر تقويت و گسترش بسيج دانش آموزي، دفتر مشاورت، بسيج دانش آموزي تشكيل شد، تا با ياري فرماندهي نيرو، به تقويت اصولي بسيج دانش آموزي همت گمارده شود. تعيين ساختار و سازمان و شرح وظايف بسيج دانش آموزي در مدارس، ضابطه مند كردن ارتباطات گروهي و تشكيلاتي، ايجاد سازمان پويندگان و پيشگامان به تناسب مقاطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه، هم چنين طراحي دسته هاي سازمان يافته براي فعاليت هاي فرهنگي، امدادي، علمي و سازندگي، طراحي لباس، آرم نشان عضويت، پرچم سازماني و تطبيق آموزش آمادگي دفاعي مدارس با نظام آموزش هاي نظامي بسيج از جمله موفقيت هاي اين دوران به شمار مي رود. مجلس محترم شوراي اسلامي به منظور بسط و گسترش فرهنگي بسيجي در ميان دانش آموزان و تقويت بسيج دانش آموزي، در سال 1375 ماده واحده اي به تصويب رساند كه به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف به حمايت و پشتيباني و تقويت و گسترش بسيج دانش آموزي گرديد. با تصويب اين قانون فعاليت ها و برنامه هاي بسيج دانش آموزي از قوام و استحكام بيشتري برخوردارگشت، به گونه اي كه در پايان سال تحصيلي 78-77 تعداد واحدهاي مقاومت پويندگان و پيشگامان بسيج دانش آموزي به بيش از22 هزار واحد در مدارس راهنمايي و متوسطه رسيد و بيش از 5/2 مليون نفر از دختران و پسران دانش آموز به عضويت بسيج دانش آموزي در آمدند. متعاقب مصوبه مجلس شوراي اسلامي و با پيگيري هاي به عمل آمده سطح تشكيلاتي بسيج دانش آموزي نيز به منظور فراهم كردن امكان موفقيت بيشتر در تحقق اهداف و مأموريت هاي محوله ارتقا يافت و در سال 77 به عنوان سازمان بسيج دانش آموزي ادامه مأموريت داد. امروز سازمان بسيج دانش آموزي به حول قوه الهي با برخورداري از مديران و كارشناسان مجرب در سطح مركز و 28 رده استاني و بيش از 600 حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي در قريب 26 هزار مدرسه راهنمائي و متوسطه كشور واحدهاي مقاومت بسيج دانش آموزي را گسترش داده و تاكنون بيش از 3 ميليون نفر از دانش آموزان دختر و پسر ميهن اسلامي به عضويت در اين تشكل دانش آموزي و نهاد برگرفته از متن ملت قهرمان ايران در آمده اند.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
71 بازدید