به جز پیامبران اولوالعزم داستان زندگی کدام یک از پیامبران در قران امده است

قرآن كريم نسخه هدايت بخش انسان ها است هر كه به اين كتاب الهي عمل كند نجات مي يابد و الا در گمراهي و ضلالت باقي مي ماند قرآن كتاب داستان و تاريخ و جغرافيا و رياضي و … نيست بلكه كتاب هدايت مي باشد كه فرمود : «هدي للناس» (1) كتاب هدايت توده مردم مي باشد .
اگر در جايي از قرآن داستاني نقل شده است به خاطر هدايت گري مردم بوده است و الا هدف قرآن داستان سرايي نبوده است .
در قرآن نام بيست و شش پيامبر ذكر شده است (2) به همين مناسبت داستان بعضي از پيامبران در قرآن آمده است، شما براي اطلاع بيشتر از داستان ها پيامبران به كتبي كه در اين زمينه نوشته شده است مراجعه كنيد، مثل قصه هاي قرآن ترجمه مصطفي زماني، يا قصه هاي قرآن استاد ناصر مكارم شيرازي و … و نام پيامبراني كه داستان آن ها در قرآن آمده است :
1- داستان حضرت آدم كه در سوره بقره، آيات 29 تا 38، سوره اعراف، آيات 10 تا 23 ، طه، 114 و 125 – اسراء، آيات 60 تا 64، سوره، حجر آيات 27 تا 4 ، سوره، ص آيات 71 تا 85 ، سوره فصلت، آيات 9 تا 12 و سوره رعد، آيه 2 ذكر شده است
2- داستان حضرت نوح (ع) : آل عمران، آيه 33 ، نساء، آيه 163 ، انعام، آيه 84 ، اعراف، آيات 59 تا 62 و يونس آيات 71 تا 83 ، هود 25 تا 49 ، انبياء آيات 76 تا 77 ، فرقان،آيه 37 ، شعراء، آيات 105 تا 122، عنكبوت 14-15، صافات 75 تا 82 ، نوح 1 تا 28 ، قمر 9 تا 16 ، مومنون 23 تا31 ، آيات 50 تا 60 ، شعراء 123 تا 140 ،ذكر شده است
3- داستان حضرت هود : در سوره اعراف، آيات 65 تا 72 ، هود، آيات 50 تا 60 ، شعرا، آيات 123 تا 140 ذكر شود
4- حضرت صالح : داستان صالح ، سوره هود آيات 61 تا 68 ، اعراف، آيات 73 تا79 ، شعراء آيات 141 تا 159 سوره نمل، آيات 45 تا 53 ، قمر آيات 23 تا 31 ، و در سوره شمس آيات 11 تا 15 ذكر شده است
5- داستان حضرت ابراهيم در سوره بقره آيه 26 و سوره زخرف آيات 26 تا 28 سوره انعام 74 و توبه 114 و مريم 41 تا 48 و انبياء 25 ذكر شده است و در سوره هاي ديگر هم آمده است
6- حضرت اسماعيل ؛سوره ابراهيم آيات 37-38 و صافات آيات 102 تا 282 و بقره آيات 125 تا 129 و آل عمران 196 و حج 26 ابراهيم 35.
7-حضرت لوط . داستان حضرت لوط در سوره اعراف 80تا 84 – نمل 54-58 سوره هود 77 تا 93- عنكبوت 26-25 و … ذكر شده است .
8- حضرت يعقوب كه به صورت تفصيل در قرآن ذكر نشده است
9- حضرت يوسف : در سوره يوسف آيات 3 تا 104 ذكر شده است
10- حضرت شعيب در سوره اعراف آيات 85 تا 93 شعرا 186تا 191- عنكبوت آيا36تا 37 ذكر شده است
11-حضرت موسي . داستان حضرت موسي در سوره هاي قصص 3 تا 43 و طه 9 تا 101 و سوره شعراء – اعراف – يونس – نمل – النازعات – هود 0- ابراهيم – مومنون – و اسراء ذكر شده
12- حضرت خضر(ع) در سوره كهف ذكر شده است
13- حضرت هارون
14- حضرت داوود – سوره بقره ايات 246 تا 251
15- حضرت سليمان در سوره انعام 84 – انبياء 82-83 و سباء 12 تا 14 و نمل 15 تا 44- بقره 103 ص 30 تا 40 ذكر شده است
16- ارصياء – مائده 74 و 76 و سوره آل عمران 131
ارصياء يكي از پيامبران بني اسرائيل بود (3) البته بعضي او را خضر و جمعي او را عزيز مي دانند (4) -286
17- ايوب در سوره هاي 41 تا 44 – انبياء 83-84 – انعام 84 ذكر شده است
18- حضرت يونس – صافات 139 تا 158 – انبياء 78-79 – انعام 86-87 – يونس 98
19-20- حضرت زكريا و يحيي در سوره مريم 2 تا 15
21- حضرت عيسي (ع) در سوره مريم 16تا 24 – بقره 87 – آل عمران 45 تا 60 و … ذكر شده است
22-حضرت محمد (ص) : كه داستان جنگ هاي او در قرآن آمده است (5)
منابع :
1- بقره
2- مباني رسالت انبياء در قرآن ؛ دكتر عبدالله نصري، ص 366 چاپ اول 1376،انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران .
3- قصه هاي قرآن ترجمه مصطفي زماني، ص 286 سال اول چاپ 1346.
4- مباني رسالت انبياء در قرآن ،دكتر نصري، ص 367
5- نام اين 21 پيامبر و ذكر آيات آن را از پاورقي كتاب استاد زماني ذكر نموديم چاپ الزهرا .

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
72 بازدید