توپ والیبال

تور واليبال از سوراخهاي مربع شكلي به ضلع 10 سانتي متر تشكيل شده است پارچه اي از جنس كتان به ضخامت پنج سانتي متر به لبه بالايي تور دوخته شده است.
ارتفاع تور از مركز زمين 2 متر و 43 سانتي متر است تعيين ارتفاع تور براي خرد سالان نوجوانان به عهده مجمع ملي گذاشته مي شود.

هر 2 اتنهاي تور از زمين به يك فاصله هستند و نبايد حتي 2 سانتي متر بالاتر از اندازه مقرر باشند.
پارچه اي از جنس كتاني كه عرض آن 5 سانتي متر بوده و سفيد رنگ است در كنارهاي تور وعمود بر لبه هاي آن كشيده مي شود تور براي بازي واليبال بانوان 2 متر و 33 سانتي متر است.

* توپ واليبال
توپ واليبال به شكل كروي (گرد) و از جنس چرم است توپ هاي لاستيكي يا ماده اي از اين دست نيز مي توانند به كار برده شوند.

قسمت رويي توپ به سه رنگ زرد، آبي و سفيد است ويژگي هاي آن عبارتند ازك پيرامون 65 تا 67 سانتي متر، وزن 260 تا 280 گرم فشار داخل توپ 3/0 تا 325/0 كيلوگرم بر سانتي مترمربع است.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
84 بازدید