حلقه ازدواج 2017 | حلقه ازدواج ساده 96

حلقه ازدواج 2017 | حلقه ازدواج ساده 96

حلقه-ازدواج

 

حلقه ازدواج حلقه‌ای فلزی، نشانگر متاهل بودن پوشنده آن است. برپایه فرهنگ منطقه‌ای، این حلقه در انگشت حلقه دست راست یا چپ استفاده می‌شود. خاستگاه استفاده از حلقه‌ها به شکل امروزی به اروپا تعلق دارد. بطور معمول هر دو زوج از این حلقه استفاده می‌کنند.

 

 

حلقه-ازدواج

حلقه ازدواج | حلقه ازدواج ساده

 

 

حلقه-ازدواج

حلقه ازدواج ست | حلقه ازدواج ست ساده

 

حلقه-ازدواج

 

حلقه ازدواج ست | حلقه ازدواج ست ساده

حلقه-ازدواج

 

حلقه ازدواج ست | حلقه ازدواج ست ساده

حلقه-ازدواج

 

حلقه ازدواج رینگ ساده | حلقه ازدواج

حلقه-ازدواج

 

حلقه ازدواج رینگ ساده | حلقه ازدواج

حلقه-ازدواج

حلقه نامزدی رینگ ساده | حلقه نامزدی

حلقه-ازدواج

 

حلقه نامزدی ساده | حلقه نامزدی

حلقه-ازدواج

 

 

حلقه نامزدی ساده | حلقه نامزدی

حلقه-ازدواج

حلقه نامزدی ارزان | حلقه نامزدی

حلقه-ازدواج

 

حلقه نامزدی ارزان | حلقه نامزدی

حلقه-ازدواج

 

حلقه نامزدی ارزان | حلقه نامزدی

حلقه-ازدواج

حلقه ازدواج ساده و شیک

حلقه-ازدواجحلقه نامزدی ساده و شیک

 

حلقه-ازدواج

حلقه ازدواج

 

حلقه-ازدواجحلقه نامزدی

 

 

حلقه-ازدواج

حلقه ازدواج 2017 | حلقه ازدواج ساده 96

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
80 بازدید