مبلغ و افزایش دستمزد سبد معیشت کارگران سال 96

قیمت و افزایش دستمزد سبد معیشت کارگران سال 96

علی خدایی درباره جزئیات جلسه عصر دیروز شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی مزد 96 گفت: پس از بررسی روش محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری در چندین جلسه گذشته، دیروز قیمت نهایی این سبد با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب شد.

وی با بیان این که با استفاده از اعداد و ارقام مراجع رسمی و با احتساب نازل‌ترین قیمت‌ها مبلغ این سبد تعیین شد، افزود: 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار 3 و نیم نفره تعیین و مقرر شد این عدد به عنوان ملاک اصلی در جلسه روز یکشنبه آینده در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 96 مشمول قانون کار به کار گرفته شود.

خدایی بیان کرد: آمارهای به کار گرفته شده در روش محاسبه این رقم از بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت بهبود و تغذیه وزارت بهداشت استخراج شده است.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: این رقم مورد تایید شرکای اجتماعی است و ملاک اصلی در تعیین دستمزد سال آینده مشمولین قانون کار است.

قیمت و افزایش دستمزد سبد معیشت کارگران سال 96

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
51 بازدید