از دوستی های در خیابانی تا راهروی دبیرستان + تصویر

از دوستی های در خیابانی تا راهروی دبیرستان + تصویر

مدیر یکی از مدارس دخترانه حکایت دوستی های خیابانی و در نهایت عواقب جبران ناپذیر آن در زندگی و آینده دختران را با عکس در راهروی مدرسه به نمایش در آورده است تا شاید بتواند روشن کننده برخی از مسائل و آسیب های اجتماعی برای دانش آموزانش باشد.

دوستی-های-خیابانی-تا-راهروی-دبیرستان

روایت عواقب دوستی های خیابانی با عکس در یک مدرسه دخترانه

مدیر یک دبیرستان  دخترانه در اصفهان با همکاری نیروی انتظامی، تصاویری را در راهروها و راه پله های مدرسه نصب کرده است.

در این تصاویر به شکل داستان وار، در خصوص آسیب های اجتماعی که دانش آموزان را تهدید می کند، هشدار داده می شود.

 

دوستی-های-خیابانی-تا-راهروی-دبیرستان

روایت عواقب دوستی های خیابانی با عکس

دوستی-های-خیابانی-تا-راهروی-دبیرستان

عکس عواقب دوستی های خیابانی در یک مدرسه

دوستی-های-خیابانی-تا-راهروی-دبیرستان

از دوستی های در خیابانی تا راهروی دبیرستان + تصویر

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
71 بازدید