دکوراسیون حمام 2017 | دکوراسیون حمام 96

دکوراسیون حمام 2017 | دکوراسیون حمام 96

برای داشتن یک طراحی دکوراسیون مدرن و فوق العاده شیک نیاز به فضای زیاد نداریم بلکه نیاز به طراحی خلاقانه با ایده هایی حرفه ای داریم که در این بخش مشاهده می کنید.

دکوراسیون-حمام

اجزای اصلی در یک حمام  در قدم اول سرامیک است که با انتخاب درست رنگ و طرح آن می توانید از عرض و طول فضایتان نهایت استفاده را ببرید. برای حمام و دستشویی هایی با عرض کم هرگز از سرامیک هایی با طرحی شلوغ و خطوطی عمود استفاده نکنید.

سرامیک هایی با خطوطی افقی با ایجاد خطای دید به بزرگتر دیده شدن فضای شما کمک خواهد کرد. نکته بعدی انتخاب سینک و وان است که طرح ساده و رنگ روشن هوشمندانه ترین انتخاب است.

 

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (1)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (2)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (3)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (4)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (5)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (6)

 

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (7)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (8)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (9)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (10)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (11)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (12)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (13)

 

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (14)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (15)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (16)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (17)

 

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (18)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (19)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (20)

 

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (21)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (22)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (23)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (24)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (25)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (26)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (27)

دکوراسیون-حمام

 

دکوراسیون حمام طرح (28)

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام طرح (29)

 

دکوراسیون-حمام

دکوراسیون حمام 2017 | دکوراسیون حمام 96

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
86 بازدید