زمین بسکتبال

براي تورنمنت هاي المپيك و قهرماني جهان ، زمين بسكتبال بايد 28 متر طول و 15 متر عرض داشته باشد. سالن قانوني حداقل داراي 7 متر ارتفاع و نور كافي و مناسب براي انجام مسابقات است. خط كشي زمين بايد با محل استقرار تماشاچيان و تابلوهاي تبليغاتي حداقل 2 متر فاصله داشته باشد. عرض خطوط زمين 5 سانتيمتر است و بگونه اي رسم مي شود كه كاملا قابل رويت باشد. دقيقا در مركز زمين دايره اي به شعاع 80/1 متر رسم شده است. همچنين خطي موازي خطوط انتهايي زمين را از وسط به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند.

منطقه نيمكت ها:
بيرون زمين بازي در سمت ميز منشي ، منطقه نيمكت تيم ها است. هر منطقه توسط خطي به طول دو متر در امتداد خط انتهايي و خطي ديگر به طول 2 متر محدود مي شود كه با فاصله 5 متر از وسط زمين بصورت عمودي روي خط كناري سمت ميز منشي كشيده مي شود. در زمان انجام بازي ، اشخاصي كه مجازند در اين منطقه (نيمكت تيم) قرار بگيرند عبارتند از مربي ، كمك مربي ، بازيكنان ذخيره و حداكثر 5 نفر همراه تيم كه مدير ، دكتر ، فيزيوتراپيست ، آمارگير و مترجم خواهند بود. همراهان تيم يك امتياز مثبت براي تيم هستند ، ولي رفتار و حركات آنان زيرنظر داوران خواهد بود و درصورت بوجود آمدن شرايط خاص ، داور مي تواند تعداد همراهان را كاهش دهد.

منطقه 3 امتيازی:
منطقه سه امتيازي محوطه بيروني نيم دايره اي به شعاع 25/6 متر است كه مركز آن زير مركز حلقه بسكتبال است و از خط عرضي 575/1 متر فاصله دارد.

مناطق محدود شده و خطوط دالان پرتاب آزاد:

’’منطقه محدود شده‘‘ يا ’’منطقه سه ثانيه‘‘ محوطه اي است بشكل ذوزنقه كه قاعده كوچك آن ’’خط پرتاب آزاد‘‘ مي باشد و قاعده بزرگ آن روي خط انتها قرار گرفته است و دو ساق ذوزنقه از خطوط دالان تشكيل شده است. فاصله خط پرتاب آزاد تا خط انتها 80/5 متر است. خطوط دالان به دو انتهاي نيم دايره اي به شعاع 80/1 متر مي پيوندد كه مركز اين نيم دايره نقطه وسط خط پرتاب آزاد مي باشد. نيمه مكمل اين نيم دايره بايد در داخل منطقه محدود شده ، با خطوط منقطع رسم شود. در طول خطوط دالان پرتاب آزاد فواصلي معين با خطوط كوچك مشخص مي شود كه در هنگام پرتاب آزاد ، بازيكنان در آن نقاط جاگيري مي كنند. فاصله اولين خط تا خط انتها ، 75/1 متر تعيين شده است كه اين اندازه از لبه داخلي خط انتها محاسبه مي شود. دومين خط به فاصله 85 سانتيمتر بعد از خط اول مشخص شده است. بعد از اين دو قطعه ، محوطه اي به نام منطقه آزاد يا خنثي به طول 30 سانتيمتر وجود دارد. سپس سومين محل ، همجوار با منطقه آزاد بطور 85 سانتيمتر درنظر گرفته شده است. خطوطي كه براي نشان دادن اين مكانها رسم مي شوند ، بايد 10 سانتيمتر طول و 5 سانتيمتر عرض داشته باشند و در خارج از مكانهاي محدود شده رسم شوند.

تخته و پايه بسكتبال:

تخته هاي بسكتبال از جنس چوپ و به ضخامت 3 سانتيمتر هستند. البته استفاده از شيشه طلقي به همان ضخامت نيز ممكن است. ابعاد تخته بايد 80/1 متر افقي و 05/1 متر عمودي و فاصله لبه پايين تخته از زمين 90/2 متر باشد. اين ابعاد مخصوص تورنمنت هاي المپيكي و جهاني است. براي ساير بازي ها اعم ار منطقه اي يا ملي مي توان از ابعاد قديمي (801/ افقي و 20/1 عمودي) استفاده نمود. پس در اين صورت فاصله لبه پايين تخته از زمين 75/2 متر مي باشد. البته همه تخته هايي كه جديدا ساخته مي شوند بايد همان ابعاد مسابقات المپيك و جهاني را داشته باشند. (80/1 متر افقي و 05/1 متر عمودي) يك مستطيل با ابعاد خارجي 45×59 سانتيمتر ، در پشت حلقه بوسيله يك خط به عرض 5 سانتيمتر مشخص شده است كه ضلع پاييني آن كاملا هم سطح با حلقه است. تمامي خطوط ، اگر تخته از جنس طلق باشد بايد به رنگ سفيد و اگر تخته جنس ديگري داشته باشد بايد به رنگ سياه باشد.
تخته ها طوري نصب مي شوند كه عمود بر زمين و موازي با خطوط انتهايي باشند. تخته ها داخل زمين و به فاصله 20/1 متر جلوتر از خطوط انتهايي واقع مي شوند. قسمت جلو پايه هاي تخته حداقل دو متر از لبه خارجي خط انتهايي فاصله دارد و رنگ آن با توجه به رنگ زمين بايد كاملا قابل رويت باشد و طوري به زمين متصل گردد كه هنگام برخورد افراد با آن حركت نكند. اگر تخته به پهلو حركت كند ، بايد در عرض 4 ثانيه به حالت ثابت و اصلي خود برگردد. تمامي سطح پايين تخته و ارتفاع 35 سانتيمتر از دو طرف تخته بايد پوشش داشته باشد. ضخامت اين پوشش در سطح پاييني بايد 5 سانتيمتر باشد. ارتفاع اين پوشش در سطح جلو و عقب تخته نبايد بيش از 2 سانتيمتر باشد. آن قسمت از پايه تخته كه بصورت موازي با زمين و در پشت تخته قرار دارد بايد با موادي ضربه گير تا طول 20/1 متر كاملا پوشش داده شود. ضخامت پوشش حداقل 5 سانتيمتر است. تمامي پايه هاي تخته در قسمت جلو و كنار آن بايد با مواد ضربه گير تا ارتفاع 15/2 متر از زمين پوشانده شود. حداقل ضخامت پوشش 10 سانتيمتر مي باشد. پوشش ها بايد طوري تهيه شوند كه وقتي فشاري بر آنها وارد مي گردد ، بيش از 50% ضخامت به داخل نروند و لبه هاي تيزي نداشته باشد.

سبدها:

سبد بسكتبال از دو قسمت حلقه و تور تشكيل مي شود. جنس حلقه از فولاد مي باشد و حداقل 6/1 سانتيمتر و حداكثر 2 سانتيمتر ضخامت دارد. قطر داخلي حداقل 45 سانتيمتر و حداكثر 7/45 سانتيمتر است و به رنگ نارنجي رنگ آميزي مي گردد.
در قسمت تحتاني حلقه گيره هايي براي نصب تور وجود دارد ، بطوريكه انگشت داخل آنها نرود. حلقه بايد محكم به تخته وصل شود تا هنگام اعمال فشار بر حلقه ، فشار به روي تخته منتقل نگردد. ارتفاع حلقه از سطح زمين بايد 50/3 متر و فاصله حلقه تا تخته 15 سانتيمتر باشد.
تورها از نخ سفيد رنگ بافته مي شوند و حداقل 40 سانتيمتر و حداكثر 45 سانتيمتر بلندي دارند و از زير حلقه آويزان مي گردند. تور بايد داراي 12 حلقه براي اتصال به سبد باشد و لبه هاي تيز نداشته باشد و انگشت به داخل آن فرو نرود. بافت تور به گونه اي است كه توپ هنگام عبور از آن ، مكث كوتاهي مي كند. به اين ترتيب ، عبور توپ بيشتر قابل تشخيص مي باشد كه گير كردن توپ با پيچيدگي احتمالي و نيز خارج شدن توپ از پشت آن جلوگيري كند.

حلقه های هيدروليكی :

مزاياي اين حلقه ها بشرح زير است :
1- يكي از محاسن حلقه هاي هيدروليكي ، ايمني بازيكنان و محافظت تخته در مقابل ضربه است.
2- حلقه هاي هيدروليكي قادر به تحمل 105 كيلوگرم نيرو بسمت بالا هستند.
3- وقتي حلقه هيدروليكي رها مي شود ، بيش از 30 درجه از حالت افقي منحرف نمي گردد.
4- پس از رها شدن ، حلقه بلافاصله به حالت اوليه بر مي گردد.

توپ :

توپ بسكتبال ، كروي و نارنجي رنگ است و جنس آن از چرم ، پلاستيك و يا مواد مصنوعي است. محيط توپ نبايد كمتر از 75 سانتيمتر و بيش از 78 سانتيمتر باشد. وزن توپ بايد حداقل 567 گرم و حداكثر 650 گرم باشد. اگر توپ به ميزان مناسب باد شده باشد ، وقتي آن را از ارتفاع 80/1 متر رها كنيم ، پس از برخورد با زمين بازي تا ارتفاع 20/1 (حداقل) يا 40/1 (حداكثر) بالا مي آيد. توجه داشته باشيد كه ارتفاع 80/1 متر از پايين توپ و ارتفاع 20/1 و 40/1 از بالاي توپ محاسبه مي شود. ضمنا عرض باندهاي مشكي روي توپ نبايد از 635/0 سانتيمتر تجاوز كند.

تيم ميزبان بايد دو توپ استفاده شده دراختيار قرار دهد كه داوران قانوني بودن توپ را اعلام مي كنند و هر دو يا يكي از آنها براي مسابقه استفاده مي شود يا با نظر داوران هركدام دراختيار يك تيم جهت گرم كردن قرار مي گيرد.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
95 بازدید