فال روزانه تیر ماه 97

فال روزانه تیر ماه 97


برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در تیر ماه 97 فال روزانه  را در سایت فال روزانه  دیلی را بخوانید.اول نیت کنید و بعد بر روی فال امروز خودتان کلیک نمایید .

مرد متولد تیر

اخمو، بچه مسلک، تودار، همبازی بچه ها، کمی بخیل و پول دوست، او بدون شک استاد است و می تواند طولانی ترین مطالب را در کوتاهترین جملات بیان کند. حواسش هرگز پرت نمی شود و از پرچانگی بیزار است. اگر قلبش جریحه دار شود فورا به لاک خویش فرو می رود. هیچ مردی به اندازه او زنش را دوست ندارد.

متولدین این ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب کارشان منظم و پول فراوان به دست می‎آورند. اما بعضاً آن را در جای غیر ضروری خرج می‎کنند. آنان دوست و دشمن را به خوبی تشخیص نمی‎دهند و گاه گرفتار تهمت می‎شوند. به طور کلی در زندگی ممکن است گرفتار مشکلات زیاد شوند .
متولدین این ماه شوخ طبع و دل پاک هستند، اما زبانی تند دارند. همچنین افرادی مهربان و پرشور و عاشق پیشه هستند. اینان اغلب نشانی بر سینه دارند که علامت نجابت است. این افراد روی بعضی رنگها حساسیت دارند و به صورتی، سرمه‎ای و گاه قهوه‎ای علاقه نشان می‎دهندو این افراد نباید با همسرشان خیلی خودمانی شود. بهتر است رابطه‎شان را با خویشان قطع نکنند. اینان فرزند زیاد خواهند داشت . متولدین این ماه اغلب بیمار می‎شوند و بیشتر از ناحیه پا آسیب می‎بینند. چیزهی گرم و تر برای آنان نافع است. اگر از سن 5 سالگی بگذرند، عمر طبیعی و گاه طولانی خواهند داشت. روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای آنان خوش یمن است .

زن متولد تیر

با وفا، نجیب، گاهی اوقات خسیس، در آشپزی قابل، در شبهای مهتابی عاشق، در دوران مادری یک زن کم نظیر، از انتقاد نفرت دارد، اگر مورد تمسخر قرار گیرد به شدت آزرده خاطر می گردد و تاب تحمل طرد شدن را ندارد. صبر و از خودگذشتگی او برای کسانیکه دوستشان دارد حد و مرزی ندارد.

متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نیک سیرت و پاکدامن، صبور کمی حسور هستند. دروغ و حرام با آنها سازگار نیست. ین زنان بعضاً در زندگی با مشکل و مصیبتی مواجه می‎شوند کهجز صبر و تحمل و توسل به خداوند، چاره‎ای ندارند. اینان اغلب با چهار خطر در زندگی مواجه می‎شوند. باید از آتش دوری کنند. این زنان بهتر است مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشکل نشوند. در عین حال هرگاه غمگین شوند و یا با مشکلی مواجه گردند، بهتر است ذکر خدا بگویند تا از غم و مشکلات رهایی یابند. این زنان در روی یکی از اعضاء بدن، نشانی دارند که آنان را نزد دیگران عزیز می‎کند .


فال روزانه ۱ تیر ماه
فال روزانه ۲ تیر ماه
فال روزانه ۳ تیر ماه
فال روزانه ۴ تیر ماه
فال روزانه ۵ تیر ماه
فال روزانه ۶ تیر ماه
فال روزانه ۷ تیر ماه
فال روزانه ۸ تیر ماه
فال روزانه ۹ تیر ماه
فال روزانه ۱۰ تیر ماه
فال روزانه ۱۱ تیر ماه
فال روزانه ۱۲ تیر ماه
فال روزانه ۱۳ تیر ماه
فال روزانه ۱۴ تیر ماه
فال روزانه ۱۵ تیر ماه
فال روزانه ۱۷ تیر ماه
فال روزانه ۱۸ تیر ماه
فال روزانه ۱۹ تیر ماه
فال روزانه ۲۰ تیر ماه
فال روزانه ۲۱ تیر ماه
فال روزانه ۲۲ تیر ماه
فال روزانه ۲۳ تیر ماه
فال روزانه ۲۴ تیر ماه
فال روزانه ۲۵ تیر ماه
فال روزانه ۲۶ تیر ماه
فال روزانه ۲۷ تیر ماه
فال روزانه ۲۸ تیر ماه
فال روزانه ۲۹ تیر ماه
فال روزانه ۳۰ تیر ماه
فال روزانه ۳۱ تیر ماه

فـال روزانـه daily omen

فال روزانه تیر ماه 97

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
72 بازدید