فال روزانه فروردین ماه 97

فال روزانه فروردین ماه 97


برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در فروردین ماه 96 فال روزانه  را در سایت فال روزانه  دیلی را بخوانید.اول نیت کنید و بعد بر روی فال امروز خودتان کلیک نمایید .


مرد فروردین
رک و راست، عاشق پیشه، حسود، پرتوقع و ریاست طلب، هرگز به گذشته فکر نمی کند، رفتار و قیافه اش جوانتر از سنش به نظر می رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفی باف بیزار است.
متولدین این ماه افرادی خوش طبع و خوشرو و بلند قد و خوش اقبال می‎باشند. اگر از سه و چهارده سالگی به سلامت عبور کنند، تا 90 سال عمر خواهند کرد. اینان اغلب در سینه، صورت یا بازونشانی دارند که برایشان نیک است .
متولدین این ماه افرادی با ذوق و سلیقه بوده و عموماً رفتار مسالمت‎آمیز دارند. این افراد طالع و بخت خوبی دارند، به شرط آن که همت خود را به مار گیرند اینان عموماً افرادی مهربان و بخشنده بوده و اگر چیزی را از دست بدهند، باز به دست می‎آورند. گاه گرفتار بیماری می‎شوند که بیشتر از ناحیه پهلو و کمر می‎باشد. این افراد بهتر است از نزدیک شدن به آب رونده و تند، پرهیز کنند. از لحاظ شغلی، صنعت کشاورزی و خرید و فروش برایشان سودبخش وسازگار است .
زن فروردین
او بیش از هر زن دیگری در دنیا می تواند بدون مرد زندگی کند. دارای قابلیتهای زیادی است بطوریکه تقریبا از عهده انجام هر کاری از فروشندگی تا نخست وزیری بر می آید. خوش بین است و خواهان داشتن کاری در خارج از منزل می باشد. عصبانیتهایش ظاهری و مهربانیش عمیق و واقعی می باشد
متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوشرو، خوش زبان، تندخو، اما مهربان، با قدی متوسط می‎باشند. اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرور هستند. اغلب در ابتدای زندگی با مشکلاتی مواجه خواهند بود، اما به ترتیب موقعیت و عزت نصیبشان می‎شود. اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند. خود نیز صاحب فرزندان زیادی می‎شوند. اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می‎شوند .
متولدین زن این ماه اغلب در خانه‎داری و همسرداری مسلط هستند. از نامحرم دوری می‎کنند و طالب رضایت شوهر هستند. اینان اغلب شاکر و خوش قلب هستند. اما برای کسب آرامش و آسایش بیشتر، باید از کفران نعمت پرهیز کنند. این افراد طبعی گرم و خشک دارند و عموماً در زندگی با سه خطر مواجه می‎شوند. هرگاه از این سه خطر بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت. اینان باید صادق و راستگو باشند، زیرا دروغ به آنان صدمه می‎زند. این زنان اغلب طالب لباسهای روشن و سنگ عقیق هستند .
فال روزانه ۱ فروردین ماه
فال روزانه ۲ فروردین ماه
فال روزانه ۳ فروردین ماه
فال روزانه ۴ فروردین ماه
فال روزانه ۵ فروردین ماه
فال روزانه ۶ فروردین ماه
فال روزانه ۷ فروردین ماه
فال روزانه ۸ فروردین ماه
فال روزانه ۹ فروردین ماه
فال روزانه ۱۰ فروردین ماه
فال روزانه ۱۱ فروردین ماه
فال روزانه ۱۲ فروردین ماه
فال روزانه ۱۳ فروردین ماه
فال روزانه ۱۴ فروردین ماه
فال روزانه ۱۵ فروردین ماه
فال روزانه ۱۶ فروردین ماه
فال روزانه ۱۷ فروردین ماه
فال روزانه ۱۸ فروردین ماه
فال روزانه ۱۹ فروردین ماه
فال روزانه ۲۰ فروردین ماه
فال روزانه ۲۱ فروردین ماه
فال روزانه ۲۲ فروردین ماه
فال روزانه ۲۳ فروردین ماه
فال روزانه ۲۴ فروردین ماه
فال روزانه ۲۵ فروردین ماه
فال روزانه ۲۶ فروردین ماه
فال روزانه ۲۷ فروردین ماه
فال روزانه ۲۸ فروردین ماه
فال روزانه ۲۹ فروردین ماه
فال روزانه ۳۰ فروردین ماه
فال روزانه ۳۱ فروردین ماه

فـال روزانـه daily omen

فال روزانه فروردین ماه 97

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
87 بازدید