فال چوب امام صادق

معروف شده که “فال چوب” منسوب به حضرت دانیال و امام صادق ع هست.اما من در صحت این مطلب دچار شک شدم.به این دلیل که مورد بظاهر تناقضی در نتیجه فال دیدم.
در تفسیر “ددب” در قسمت تفسیر دانیال نبی امده است که …. و دعای جوشن صغیر همراه خود را داشته باش….
ما میدانیم که دعای جوشن صغیر در زمان امام موسی کاظم بوجود امد اما چطور ممکن است حضرت دانیال که قرن ها پیش از امام موسی کاظم ع بودند،در تفسیر فال خودشان،توصیه به همراه داشتن جوشن صغیر کنند؟
و مورد دیگری هم دیدم
در تفسیر “آدد”
حضرت دانیال می فرمایند:
ای صاحب فال اگر عزم سفر داری مرو تا پانزده روز دیگر صبر کن تا سستی از طالعت بیرون شود…
و در تفسیر همین فال حضرت امام صادق ع میفرمایند:
ای صاحب فال اگر عزم سفر داری مرو،و تا یازده روز صبر را پیشه خود کن تا سستی از طالع تو بدور شود…

همان طور که مشاهده شد حضرت دانیال سفارش کردند 15 روز صبر شود ولی امام صادق ع فرمودند یازده روز!اخر چطور ممکن است؟این خود بنظر تناقض است

و اشکال بعدی اینکه در همه جا ذکر شده این فال منسوب است به حضرت دانیال ع و امام صادق ع.اما هیچ کدام اشاره ای به حدیث،منبع یا داستانی تاریخی نکردند تا بتوانیم برای این فال سند قائل شویم.
اخر مگر ممکن است؟اگر منسوب به حضرت دانیال بود،یقینا جزو معجزات حضرت بشمار می امد.و یقینا در تاریخ و روایات از ان ذکر میشد و به ان بعنوان معجزه ی ان حضرت ذکر میشد.اما من هر چه گشتم حدیثی پیدا نکردم
و اگر منسوب به حضرت صادق نیز باشد باز هم ممکن نیست حدیثی از ان موجود نباشد

در هر صورت بنده به روشن شدن صحت سقم این مطلب بسیار نیاز دارم.
برادر!باور بفرمائید به این فال بنا به دلایلی خاص بسیار احتیاج پیدا کردم ولی باید مطمئن شوم که ایا نتیجه ای که از این فال بدست می اید درست است یا خیر؟
با توجه به شک های بوجود امده بنظر می اید که عده ای این فال را ساخته اند ولی برای توجیه و قابل قبول کردن کارشان،از نام انبیا و امامان و ایات قران استفاده کردند.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
89 بازدید