آموزش فرمول ترکیب رنگ مو بنفش به رنگ سال 2017 – 96

آموزش فرمول ترکیب رنگ مو بنفش به رنگ سال 2017 – 96

%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4

 ترکیب رنگ مو بنفش به رنگ سال 2017 – 96

آموزش رنگ مو : فرمول ۱ شرابی بنفش

ابتدا کل موها را با مقدار ۱/۳ تیوپ از رنگ شماره ۴٫۶ پرفکت به اضافه مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره ۴۴٫۶۵ پرفکت همراه با مقدار لازم اکسیدان ۶%
فرمول ۲ :

مقدار ۲/۳ تیوپ از رنگ شماره V2 + مقدار ۱/۳ تیوپ از رنگ شماره ۳٫۶ + اکسیدان ۹%

 

%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4

ترکیب رنگ مو سال 2017 – 96

%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4

آموزش فورمول ترکیب رنگ مو بنفش به رنگ سال 2017 – 96

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
72 بازدید