قسمت آخر سریال هرگز تسلیم نمی شوم + عکس

قسمت آخر سریال هرگز تسلیم نمی شوم + عکس

%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85

قسمت آخر سریال هرگز تسلیم نمی شوم

پیشنهاد ازدواج فاتح به نور تقریبا به یک عادت گیج کننده تبدیل شده بود.
و در قلب او کسی جز یغیت کوزان نبود
یغیت با دیدن صحنه مقابل خود درد معده اش شدت یافته و از این درد به خودش پیچیده و خود را به بیرون از باغ میاندازد.


الماس بعد از اینکه میفهمد جاهید و نازان همچنان زن و شوهر بوده و باهم زندگی میکنن به صورت دیوانه وار با سلاح شروع به تهدید جاهد و نازان میکند تا این نقشه را که بدون اینکه به کسی ضرر بدهد و بدون اینکه فرزندش را بگیرد ترک کردن خانه در سرش داشت یغیت به جاهید و الماس که توسط پلیس دستگیر شده بود کمک میکند.
از سوی دیگر نور بعد از حادثه،نمیتواند با عذاب وجدانی که از اولین دیدارش با مرت در او بوجود آمده به آسانی کنار بیاید و این موضوع یک مانعی شده برای صحبت کردن با ایجلال.

%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85

نور بی گناه است و دیگر راهش با یغیت یکی نیست و با فاتح ازدواج کرده به آلمان خواهد رفت.
آیتول همچنان برای از بین بردن نور مصمم است.و میخواهد با فیرات همکاری کند.

%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85

آیا نور واقعا با فاتیح ازدواج کرده و به خارج می رود؟
آیا الماس نوزاد خود را نجات داده و با وجود همه اتفاقات با جاهیت میتوانید زیر سقف یک خانه زندگی کند؟
آیا جاهیت میتواند چهره واقعی نازان را ببیند؟
آیتول با نفرتی که به نور دارد به چه کسانی ضرر خواهد رساند؟

%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85

سریال هرگز تسلیم نمی شوم

%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85

قسمت آخر سریال هرگز تسلیم نمی شوم

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
67 بازدید