قلاب بافی حاشیه روسری

در بخش آموزش بافتنی مجله تصویر زندگی آموزش بافت حاشیه قلاب بافی تقدیم شما عزیزان میشه. این حاشیه زیبا علاوه بر اینکه برای لباس های بافت ایرلندی کاربرد داره، می تونین برای تزیین شال، تزیین مانتو ، تزیین لباسهای مجلسی و حتی بعنوان کمربند استفاده کنید.

آموزش بافت حاشیه قلاب بافی با تصویر

۷ زنجیره زده و در چهارمین زنجیره پایه بلند میبافیم.
۹ زنجیره زده و در چهارمی پایه بلند میبافیم .
تا طول دلخواه ۹ زنجیره و پایه بلند در چهارمین زنجیره را تکرار می کنیم.

۷ زنجیره زده و در حلقه ایجاد شده با پایه بلندها ۴ پایه دوبل بافته همه را یکی می کنیم. (هر پایه دوبل که می بافید نخ را روی قلاب نگهدارید)


۸ زنجیره زده و ۴ پایه دوبل را بافته و یکی می کنیم.

الان دو گلبرگ گل بافته شده (نیم گل)
یک زنجیره بافته و مجددا ۴ پایه دوبل ببافید و یکی کنید. ۸ زنجیره و ۴ پایه دوبل یکی شود.

به همین ترتیب در هر حلقه گلبرگ ها را می بافیم.

۴ زنجیره بافته و با بافت نامرئی یا مخفی به ابتدای سومین زنجیره از پایین(خط مرکزی) وصل می کنیم.

۴ زنجیره بافته و با ۴ پایه دوبل که یکی می شود مثل قبل نیمه دیگر گل ها را هم می بافیم.

۴ زنجیره بافته و با بافت نامرئی به ابتدای کار وصل می کنیم.

دور تادور کار را به ترتیب زیر پایه کوتاه می زنیم:
۵ پایه کوتاه در حلقه قبل گلبرگ
(۵ پایه کوتاه + پیکوت با ۳ زنجیره + ۵ پایه کوتاه) در حلقه بین گلبرگ

کار به این شکل می شود.

در یک زنجیره بین گلها هم یک پایه کوتاه بافته و تکرار تا انتهای ردیف.

همانطور که در شکل می بینید پیکوت بافت عرض حاشیه بزرگتر و با ۴ زنجیره است.

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
100 بازدید