بیوگرافی و عکس مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان

بیوگرافی و عکس مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

بیوگرافی و عکس مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان

مایدا چیچیچ که با قرارداد یکساله رسما سرمربی تیم ملی والیبال بانوان شد و هدایت تیم ملی را به عهده گرفت بازیکنان تیم ملی برای او تولد گرفته و عکس هایی منتشر کردند.

جشن تولد ‘مایدا چیچیچ‘ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان ایران در اردوی اسلوونی برگزار شد و بازیکنان تیم ملی برای او با خرید یک کیک و تهیه شمع سور برگزار کردند.

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

مایدا چیچیچ

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%86%db%8c%da%86%db%8c%da%86

بیوگرافی و عکس مایدا چیچیچ سرمربی تیم ملی والیبال بانوان

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
92 بازدید