متن زیبا درباره ی پاییز و باران

میگویند باران که میزند بوی “خاک” بلند می شود …
اما اینجا باران که میزند بوی “خاطره ها” بلند میشود !

باران ببار …
بگذار اشک هایم غریب نباشند …

پشت پنجره نشسته ام و باران میبارد …
ناودانی چشمانم سرازیر شده است !

دل من کلبه بارانی است و تو آن باران بی اجازه ای که ناگهان در احساس من چکه می کنی …

وقتی به هوای دیدنت قلب ابرها هم تند تند میتپد …
یاد تو مثل چیزی شبیه یک قطره باران بر لب های خشک و ترک خورد ام لیز میخورد …

باران ببار … ببار که شاید پس از بارش تو به یادش رنگین کمانی در دلم برپا شود !

باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن !

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
75 بازدید