جدیدترین مدل بلوز حریر و شومیزهای دانتل مجلسی مد سال 2017 – 96

جدیدترین مدل بلوز حریر و شومیزهای دانتل مجلسی مد سال 2017 – 96

سلکشنی از مدل بلوز حریر و شومیزهای مجلسی دخترانه و زنانه را در دنیای مد لباس زنانه  دیلی خواهید دید.

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

جدیدترین مدل بلوز حریر و مدل شومیز مجلسی

اگر دستی در دوخت و دوز دارید و یا یک خیاط ماهر سراغ دارید با ایده های شیک مدل بلوز حریر و شومیزهای دانتل این بخش صاحب یک لباس مجلسی ساده و شیک شوید. بلوزهای آستین دار و راحت که با طراحی های زیبا و ترکیب سلیقه ای خرج کارهای شیک متناسب سلیقه ی دختران و زنان جوان شده اند.

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

 مدل بلوز حریر و شومیزهای دانتل مجلسی  2017 – 96

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

 مدل بلوز حریر 2017 – 96

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

 

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

شومیزهای دانتل مجلسی  2017 – 96

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

مدل لباس شومیز حریر مجلسی زنانه 2017 – 96

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84

شومیز زنانه و دخترانه حریر 2017 – 96

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b2-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1

جدیدترین مدل بلوز حریر و شومیزهای دانتل مجلسی مد سال 2017 – 96

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
93 بازدید