نام حیوان سال 96 چیست ؟ + سال 96 سال چه حیوانی است ؟

نام حیوان سال 96 چیست ؟ + سال 96 سال چه حیوانی است ؟

حیوان سال ۹۶ خروس است در پایین خصوصیات سال خروس را میتوانید بخوانید

خروس به راحتی افکار و عقاید خود را بیان می کند و برای دفاع از گفته های خود تا مرز پرخاشگری و ستیزه جویی می تازد.

%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c

نام حیوان سال 96 چیست ؟ + سال 96 سال چه حیوانی است ؟

این طرز فکر و رفتار ناخوشایند خروس اطرافیانش را آزرده می سازد؛ ولی آنان با وقار تمام از این بی ادبی خروس چشم پوشی می کنند و آن را ناشی از صراحت در بیان و عادات عجیب او می دانند که البته سخت در اشتباهند، بی شک خروس صریح و صادق است و هر چه به فکرش برسد، به زبان می آورد؛ بی آن که نکته ای را از قلم بیندازد. اما باید گفت این صراحت خروس که صفت ذاتی اوست چندان پسندیده نیست و نوعی خودخواهی به حساب می آید؛ چرا که او اهمیتی برای احساسات دیگران قائل نیست و هرگز درک نمی کند که چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.

 

%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c

 

حیوان سال 96

خروس برای حفظ موقعیت خود، ناگزیر به نیرنگ دست می یازد. البته این نیز تصوری واهی و باطل است. مطمئناً او دوست دارد جلب نظر کند لذا بدش نمی آید کمی به خودش برسد؛ اما در واقع او بسیار محافظه کار و سنت گراست و این حالت خود را به صحنه سیاست نیز تعمیم می دهد.

خروس معتقد است که همیشه حق با اوست و می داند چه کاری انجام می دهد. او به هیچکس اعتماد ندارد و خود محور است و از طرف دیگر در نصیحت کردن دیگران پافشاری می کند و سنگ تمام می گذارد.

خروس در ظاهر شجاع، ماجراجو، و بی پرواست اما عقل تان به چشم تان نباشد! در حقیقت او پر از ایده های به ظاهر بزرگ و نامعقول است که امیدی به تحقق آنها نیست.

%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%86%d9%87-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c

حیوان سال 1396

 

خروس عاشق خواب و خیال، مکاشفه، اوهام غیر ممکن و قهرمان پردازی است؛ اما به واقع طبل تو خالی است که تمام رؤیاها، مکاشفات و تصورات او از فضای آرام خانه اش بیرون نمی رود. او ماجراجویی نازک نارنجی و فیلسوفی است که حتی نمی تواند چهار تا کلام حرف حسابی تحویل آدم دهد. البته او ترسو یا خجالتی نیست و در صورتی که شرایط ایجاب کند می تواند به موجودی جسور و شجاع تبدیل شود. خروس همیشه رؤیای قهرمان شدن را در سر می پروراند به این خاطر ممکن است با نشان دادن واکنشی جسورانه، خود را به خطر انداخته و با آغوش باز مرگ را بپذیرد. همین دلیل باعث می شود که خروس سرباز خوبی باشد.

اطرافیان خروس از صحبت کردن او لذت می برند؛ اما اگر حواسش را جمع نکند، ناخواسته آنان را از خود آزرده می کند و به عنوان لاف زنی که بیشتر قول می دهد و کمتر عمل می کند شناخته خواهد شد. درخشش او در جمع تا در ارتباط با دوستان نزدیک خود بیشتر است

نام حیوان سال 96 چیست ؟ + سال 96 سال چه حیوانی است ؟

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
30 بازدید