نوحه شب هفتم محرم

روضه

لالالالا یکم دیگه دووم بیار
یکم دیگه دندون روی جگر بذار
مشک و یکی برده که بر می گرده زود
وقتی میرفت فقط به فکر خیمه بود
مده با اشک زندگیم و به باد
اب میرسه اگه خدا بخواد
عمو رسید کنار علقمه صدای تکبیرش میاد
لالایی عموش رفته اب بیاره

لالالالا من و نکن خونه خراب
چیزی نمونده عمو جون بیره اب
بابات رفته به یاری ا باورش
داره میاد چرا خمیده کمرش
علیم داره میزنه دست و پا
بچم داره میمیره ای خدا
ببین هنوز به سمت علقمست
نگاه مظطر بابا
لالایی الهی بارون بباره

لالالالا مادر تو بشه فدات
خون میبارن فرشته ها با گریه هات
سوخته دلم رو نفسای داغ تو
اهی بکش شاید که بارون بگیره
خدا تو رو نمی بره ز یاد
خونده برات با و ان یکاد
الهی که سپیدی گلوت
به چشم حرمله نیاد
لالایی الهی بارون بباره

مطالعه بیشتر

دسته‌بندی نشده
81 بازدید